Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Associació de veïns de Barona del Mar

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BARONIA DEL MAR es constitueix a Tarragona en 1999 com una organització de naturalesa associativa i sense ànim de lucre.

L’Associació de Veïns de Baronia de Mar neix l’any 2000, fruit de la voluntat de conjuminar forces entre els residents per a promoure la defensa dels interessos comuns, la cultura i els valors cívics.

El nostre principal objectiu és que les veïnes i veïns tinguin un paper protagonista en el desenvolupament de la nostra urbanització en els pròxims anys. Considerem que la participació ciutadana és un dret i una obligació i volem fer de catalitzador per a millorar el nostre entorn.

Els nostres estatuts marquen tres línies estratègiques prioritàries:

  1. Fomentar la creació d’equipaments i serveis públics. Dirigir-se als poders públics i altres entitats sol·licitant la renovació i el perfeccionament del servei públic.
  1. Fomentar totes aquelles activitats d’índole legal que condueixin a elevar el nivell de vida i un millor ús del temps lliure dels associats, com ara conferències, seminaris, visites, museus, etc.
  1. Col·laborar amb els organismes pertinents per a la millora i conservació dels serveis públics de la urbanització. Col·laborar amb el municipi per a cuidar de la progressiva millora i neteja de Baronia de la Mar fomentant el civisme i la col·laboració.

I, per a aconseguir-lo, tenim en marxa diferents projectes. Tots sorgeixen de les necessitats o dels desitjos expressats pels veïns. Així que si vols proposar el teu altre projecte, fes-te soci! Qualsevol persona pot ser sòcia si és major d’edat o si té entre 14 i 18 anys i autorització dels seus tutors legals.

La quota anual és de 5 € per persona i et donarà:

  • dret a veu i vot en les nostres Assemblees
  • accés a tallers i activitats
  • un espai on aportar idees i projectes
  • informació de canals oficials directes
  • … i molt més!

WEB: https://baroniademar.wixsite.com/aavv

Email: aavvbaroniadelmar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079482563156

Instagram: https://www.instagram.com/vecinosbaronia/

Telèfon de contacte de l’associació: 624 648 226