Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Canal de Denúncies / Bústies d’informacions i alertes

Canal de comunicació intern perquè aquelles persones que presten serveis a l’Ajuntament de Bellvei o bé estan en contacte amb aquest ens en el context de les seves activitats laborals, que tinguin proves d’una mala praxi a l’Ajuntament de Bellvei ho puguin informar.

És un canal de comunicació confidencial i, si es desitja, anònim.

Per conèixer amb més detall la normativa que regula aquest canal de comunicació, pots consultar la Instrucció del funcionament del sistema intern d’alertes/ Bústia d’informacions i alertes de l’Ajuntament de Bellvei.