Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Evidència de publicitat “Subvencions”

– Subvenció Diputació de Tarragona. Inverisions en els habitatges de propietat municipal o cedits als municipis per a destinar-los a desenvolupar polítiques socials d’habitatge. Convocatòria 2021.

– Subvencions a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021. 

-Subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2021. 

-Subvenció Diputació de Tarragona. Projecte per a la Rehabilitació de l’edifici del Casal.

– Subvenció de la Diputació de Tarragona Pla d’acció municipal 2020 – Despeses corrents –

-Subvenció a obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments municipals informàtics per garantir  l’administració electrònica (PEXI 2018).pdf

-Subvencio a obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments municipals informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI 2017).pdf

-Subvenció pla municipal Pam 2019. Instal·lació Ascensor Llar d’Avis.pdf

-Subvenció Pla d’acció municipal Pam 2019. Xarxa d’aigua potable c/Gardenia Baronia de Mar. Fase I i II .pdf

-Subvencio Pla d’acció municipal Pam 2017. Projecte d’ampliació i millora del camí d’accés a BAronia de Mar. Etapa A subfase PK 430-870.pdf

-Subvenció Pla d’acció municipal PAM 2018. Projecte tècnic per a l’adequació de les instal·lacions de les línies elèctriques d’enllumenat públic de Bellvei

-Diputacio de Tarragona. Subvenció per al funcionament de les Llar d’Infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals curs 2019-2020.pdf

-Subvenció als ajuntaments i entitats municipals descentralitzacies per a la contractacio de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens local any 2021.pdf

-SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICPAL 2021 – DESPESES CORRENT

SUBVENCIO PEL FOMENT I PUBLICACIÓS LOCALS I COMARCALS O D’INTERÈS PE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA 2021 Les-barraques-de-pedra-seca-de-Bellvei2021_.pdf

-SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICPAL 2022 – DESPESES CORRENT