Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Evidència de publicitat “Subvencions”

Subvenció de la Diputació de Tarragona. PAM 2019

Subvenció de la Diputació de Tarragona. Servei de socorrisme piscina municipial. Convocatòria 2023.

– Subvenció Diputació de Tarragona. Inverisions en els habitatges de propietat municipal o cedits als municipis per a destinar-los a desenvolupar polítiques socials d’habitatge. Convocatòria 2021.

– Subvencions a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021. 

-Subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2021. 

-Subvenció Diputació de Tarragona. Projecte per a la Rehabilitació de l’edifici del Casal.

– Subvenció de la Diputació de Tarragona Pla d’acció municipal 2020 – Despeses corrents –

-Subvenció a obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments municipals informàtics per garantir  l’administració electrònica (PEXI 2018).pdf

-Subvencio a obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments municipals informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI 2017).pdf

-Subvenció pla municipal Pam 2019. Instal·lació Ascensor Llar d’Avis.pdf

-Subvenció Pla d’acció municipal Pam 2019. Xarxa d’aigua potable c/Gardenia Baronia de Mar. Fase I i II .pdf

-Subvencio Pla d’acció municipal Pam 2017. Projecte d’ampliació i millora del camí d’accés a BAronia de Mar. Etapa A subfase PK 430-870.pdf

-Subvenció Pla d’acció municipal PAM 2018. Projecte tècnic per a l’adequació de les instal·lacions de les línies elèctriques d’enllumenat públic de Bellvei

-Diputacio de Tarragona. Subvenció per al funcionament de les Llar d’Infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals curs 2019-2020.pdf

-Subvenció als ajuntaments i entitats municipals descentralitzacies per a la contractacio de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens local any 2021.pdf

-SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICPAL 2021 – DESPESES CORRENT

SUBVENCIO PEL FOMENT I PUBLICACIÓS LOCALS I COMARCALS O D’INTERÈS PE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA 2021 Les-barraques-de-pedra-seca-de-Bellvei2021_.pdf

SUBVENCIÓ DE LA DITUACIÓ DE TARRAGONA E-CATALEG 2023

-SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICPAL 2022 – DESPESES CORRENT