Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Protecció Civil

Les actuacions bàsiques de Protecció Civil són:
Previsió, prevenció, planificació, intervenció, informació, formació i rehabilitació.

Les actuacions de Protecció Civil depenen dels tipus d’emergència.
– Gran emergència o situació de risc col·lectiu (poc freqüent però amb afectació àmplia). Per exemple els atemptats a les Rambles de Barcelona (17/08/2017).
– Emergència ordinària (significativa): Per exemple, accidents de trànsit, focs d’habitatge, etc…
– Emergència de petit impacte o servei urgent (Molt freqüents però amb baixa acceptació): Per exemple atenció sanitària urgent, robatori, etc…

 Majoritàriament es proporciona suport als Grups d’ordre (Policia), grups sanitaris (Sanitaris) i grups d’intervenció (Bombers).

 El voluntariat de protecció civil a Catalunya possibilita la participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les seves funcions en matèria de protecció civil, d’acord amb la  Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Aquesta col·laboració es realitza per mitjà de les associacions de voluntaris de protecció civil que depenen funcionalment del municipi (com a màxima autoritat, el Alcalde) amb el qual acorden la col·laboració mitjançant un conveni.